مهمرین دلایل ریجکت درخواست ویزای شنگن

درخواست شما برای یک ویزای شنگن به چه دلایلی ممکن است توسط سفارت یا کنسولگری یک کشور ریجکت شود؟ این سوالی است که بسیاری از مردم زمانی مطرح می‌کنند که قصد دارند برای ویزا درخواست ارائه دهند.
فهرست مطالب

دلایل ریجکت ویزا

مهمرین دلایل ریجکت درخواست ویزای شنگن

واقعیت این است که هر زمان یک ویزای شنگن یا هر ویزای دیگری رد می‌شود، دلایلی همچون نقص مدارک و یا ناسازگاری با قوانین وجود دارد. بسیاری از درخواست‌کنندگان ویزا گیج می‌شوند و قادر به دقیق فهمیدن دلیل رد ویزای خود نمی‌باشند. به همین دلیل در این مورد ذر این مقاله توضیحات کاملی خواهیم داد و دلایل معمول رد ویزاها را بررسی خواهیم کرد.

یک درخواست ویزا ممکن است ناموفق  گردد و ریجکت شود اگر کارشناس کنسولی از کاندیدای مورد نظر تمام اطلاعات مورد نیاز  را دریافت نکند. عدم داشتن چنین اطلاعاتی، باعث ناتوانی مقام کنسولی در تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت کاندیدا برای دریافت ویزا می‌شود. از طرف دیگر، گاهی اوقات ممکن است که کارشناس اطلاعاتی از درخواست‌کننده دریافت کند که غیرقابل قبول است یا خارج از قوانین یا رویه های تعیین شده است. گاهی اوقات کاندیدا درگیر فعالیت‌های غیرقانونی است. تمامی موارد فوق، موجب رد و ریجکت درخواست ویزا می گردند.

دلایل اصلی ریجکت ویزا:

در ادامه دلایل اصلی ریجکت ویزای شنگن را برای شما توضیح خواهیم داد:

اقدامات جنایی/خلاف قانون گذشته یا فعلی:

وضعیت و اقدامات گذشته و فعلی درخواست‌کننده نقش مهمی در تصمیم مقام کنسولی در صدور ویزای شنگن دارد. در چنین مواردی، رد ویزا ممکن است به دلیل این باشد که درخواست‌کننده به عنوان یک تهدید برای سیاست عمومی، امنیت داخلی یا دارایی عمومی منطقه شنگن (مانند تروریسم، مصرف مواد مخدر، آزار و اذیت کودکان، اعتیاد، جرایم جدی دیگر) در نظر گرفته شده است.

اسناد سفری جعلی:

برای تمام افراد (درخواست‌کنندگان) که تلاش می‌کنند اسناد سفری جعلی را به سفارت یا کنسولگری ارائه دهند و سعی در نمایش هویت مغایر با واقعیت داشته یا از هویت مجازی استفاده کنند، سرنوشت مشترکی وجود دارد و آن هم رد کامل ویزا و دیگر عواقب نامطلوب همراه است. ای افراد معمولا برای همیشه حق ورود به کشورهای عضو شنگن را از دست می دهند.

توضیح کافی در مورد هدف و شرایط اقامت برنامه‌ریزی شده:

یکی دیگر از دلایلی که باعث رد ویزای شنگن شما می‌شود، عدم داشتن توجیه کافی برای هدف و شرایط سفر و اقامت برنامه‌ریزی شده است. موارد زیر ممکن است این امر را نشان دهند:

  • عدم ارائه شغل و صلاحیت حرفه‌ایی که با وضعیت مالی ارائه شده همخوانی داشته باشد
  • ناتوانی در ارائه اسنادی که هدف سفر و اقامت در منطقه شنگن را تأیید کنند
  • عدم درخواست دوره ویزایی مطابق با برنامه سفر ارائه شده 
  • عدم توانایی در ارائه اظهارات ثابت و مشخص در مورد هدف سفر و اقامت

پاسپورت آسیب‌دیده:

یکی از دلایل رد ویزا ممکن است ارائه پاسپورتی با وضعیت نامناسب باشد. مواردی مانند جدا شدن یا از بین رفتن صفحات پاسپورت، آسیب دیدگی در جلد پاسپورت و … از جمله این موارد هستند.

نامعتبر بودن پاسپورت:

دلیل دیگری که ممکن است منجر به رد درخواست ویزا شما شود، ارائه پاسپورتی است که برای سفارت یا کنسولگری قابل قبول نباشد. اینگونه موارد به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

  • ارائه پاسپورتی که دوره اعتبار آن کمتر از سه ماه پس از بازگشت از منطقه شنگن باقی مانده باشد
  • ارائه پاسپورتی که دو صفحه خالی برای ویزای متفاوت نداشته باشد
  • ارائه کتابچه سفر به جای یک پاسپورت معتبر
  • ارائه پاسپورت معتبری که بیش از ده سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد

عدم ارائه مدرک برنامه سفر:

دلیل دیگری برای شکست در درخواست ویزای شنگن، عدم ارائه برنامه مناسب سفر در داخل منطقه شنگن است. موارد چنینی عبارتند از:

  • درخواست از سفارت اشتباه منطقه شنگن (ناتوانی در تعیین مقصد اصلی سفر در منطقه شنگن)
  • عدم توانایی در ارائه مدرک رزرو اقامت برای هر مقصد و هر شب اقامت در منطقه شنگن
  • عدم توانایی در ارائه بلیط هواپیما برای هر درخواست‌کننده (در صورت گروهی بودن سفر کنندگان)
  • عدم توانایی در ارائه بلیط‌های مسافرتی برای هر مقصد قرارداده شده در منطقه شنگن.

نامعتبر بودن معرفی نامه:

یکی از دلایل دیگر برای شکست در درخواست ویزای شنگن، ارائه یک نامه معرفی است که توسط نویسنده تایید نشده باشد. این موارد عبارتند از:

  • عدم ارائه نامه رسمی که سربرگ اصلی با آدرس و اطلاعات تماس شرکت یا نویسنده آن را داشته باشد
  • عدم ارائه نامه رسمی که حداکثر سه (3) ماه قبل از تاریخ درخواست صادر نشده باشد
  • عدم داشتن مهر و امضای نویسنده بر روی نامه رسمی
  • سایر موارد

نداشتن تمکن مالی مناسب:

یکی از دلایلی که سفارت یا کنسولگری ممکن است درخواست شما را رد کند، عدم داشتن یا کمبود مدرک کافی معیشتی برای مدت اقامت در منطقه شنگن، و همچنین برای بازگشت به کشور مبدا است. این موارد ممکن است عبارتند از:

  • عدم ارائه گزارش‌های مالی که حداکثر یک ماه قبل از تاریخ درخواست صادر شده باشند
  • عدم داشتن گزارش حساب جاری (ارائه جزوه‌های کارت اعتباری به جای آن)
  • عدم داشتن مبالغ کافی در گزارش‌های مالی ارائه شده
  • ارائه چک مسافرتی که نام متقاضی را ندارد

گواهی‌نامه تولد یا ازدواج غیرقابل قبول:

یکی از عوامل اضافی برای شکست در درخواست ویزای شنگن، عدم توانایی ارائه گواهی‌نامه‌های تولد یا ازدواجی است که توسط سفارت یا کنسولگری قبول شود. این موارد عبارتند از:

  • عدم ارائه گواهی‌نامه تایید شده توسط مقامات رسمی، مثلاً وزارت کشور
  • عدم ارائه گواهی‌نامه به زبان غیر انگلیسی که توسط مترجم مجاز ترجمه شده باشد
  • عدم توانایی ارائه گواهی‌نامه مدنی (ارائه سند مذهبی به جای آن)
  • عدم توانایی ارائه گواهی‌نامه نشان دهنده هر دو والد کودک
  • عدم توانایی ارائه سند نگهداری قانونی برای کودک (در صورت تنهاپدری یا تنهامادری)
  • عدم توانایی ارائه سند قانونی برای کودک تحت سرپرستی قانونی

بیمه‌نامه سفر نامعتبر:

یک دلیل دیگر که ممکن است منجر به شکست در درخواست ویزای شنگن شود، عدم توانایی ارائه پوشش بیمه سفر مناسب برای مدت اقامت در منطقه شنگن است. این موارد ممکن است شامل شود:

  • عدم ارائه پوشش بیمه سفر به میزان مورد انتظار
  • عدم ارائه بیمه سفر که پوشش بازگشت متقاضی به کشور مبدأ را فراهمکند
  • نداشتن بیمه سفر که بیمه نامه آن در سراسر منطقه شنگن معتبر باشد
  • عدم توانایی ارائه بیمه سفر که تمام روزهای سفر در منطقه شنگن را پوشش دهد

عدم ارائه مدرک اقامت:

عامل دیگری که ممکن است منجر به عدم تأیید ویزای شما شود، عدم توانایی در نشان دادن محل اقامت است. این موارد ممکن است شامل موارد زیر شود:

  • ناتوانی در ارائه مدرک رزرو هتل
  • عدم ارائه دعوتنامه از میزبان (مدرک حمایت مالی)
  • ناتوانی در ارائه مدرک تور پیش‌پرداخت‌شده

سابقه نامطلوب ویزای شنگن:

این موارد ممکن است شامل شود:

  • عدم رعایت محدودیت‌های قبلی ویزای شنگن (به عنوان مثال، اقامت غیرقانونی در منطقه شنگن، عدم رعایت برنامه سفر ارائه‌شده و غیره).
    داشتن گذرنامه دارای یک ویزای فعال شنگن.

نتیجه گیری:

در بالا به بررسی دلایل اصلی ریجکت ویزا پرداختیم. امیدواریم این مطالب شما در گرفتن ویزا با موفقیت و بدون هیچ مشکلی کمک کند.

 
آیا این پست برای شما مفید بود:
4.6/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *